Tag Archives: phơi lệnh điện tử

phơi lệnh điện tử: Là phơi lệnh được phần mềm mã hoá và đẩy dữ liệu lên tổng cục đường bộ và các cơ quan thuế… Hệ thống phơi lệnh điện tử do AN VUI cung cấp hoạt động ổn định và nhanh chóng chính xác, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu. Đặc biệt AN VUI đang MIỄN PHÍ cho nhà xe và bến xe khi sử dụng phơi lệnh điện tử…

Vé điện tử – Lệnh vận chuyển điện tử đang giúp cho ngành vận tải hành khách minh bạch và công bằng hơn

Phần mềm bến xe

Vé điện tử – Lệnh vận chuyển điện tử đang giúp cho ngành vận tải hành khách minh bạch và công bằng hơn Chuyển đổi số đang trở thành một giải pháp tất yếu cho doanh nghiệp nếu muốn phát triển trong thời đại mới. Ngành vận tải tại nói chung tại Việt Nam và […]