Tag Archives: phần mềm kiểm soát ra vào bến

phần mềm kiểm soát ra vào bến: Quản các bến xe, bãi đỗ xe, kiểm soát ra vào, ghi nhận thời gian đỗ tại bến và tự động tính tiền.. Tất cả đều được AN VUI xây dựng và thiết kế khoa học điều đó đã giúp phần mềm kiểm soát ra vào bến mang lại hiệu quả lớn cho các bến xe khi ứng dụng.

Phần mềm quản lý bến xe

Kiost bán vé tự động tại các bến xe

Hiện tại các bến xe hầu hết đều đã sử dụng phần mềm quản lý bến xe tuy nhiên không phải bến xe nào cũng đang sử dụng sản phẩm Phần mềm quản lý bến xe hiệu quả. Một số lượng không nhỏ các bến xe đang sử dụng phần mềm quản lý bến xe […]