Tag Archives: phần mềm bến xe

Phần mềm bến xe: Đây là Phần mềm quản lý bến xe do AN VUI phát triển hiện nay Phần mềm bến xe điện tử của AN VUI cung cấp đang được ứng dụng tại các bến xe lớn tại Việt Nam. Phần mềm bến xe số 1 tại Việt Nam giúp các bến xe chuyển đổi số triệt để và nâng cao hiệu quả

Phần mềm quản lý bến xe

Kiost bán vé tự động tại các bến xe

Hiện tại các bến xe hầu hết đều đã sử dụng phần mềm quản lý bến xe tuy nhiên không phải bến xe nào cũng đang sử dụng sản phẩm Phần mềm quản lý bến xe hiệu quả. Một số lượng không nhỏ các bến xe đang sử dụng phần mềm quản lý bến xe […]

Vé điện tử – Lệnh vận chuyển điện tử đang giúp cho ngành vận tải hành khách minh bạch và công bằng hơn

Phần mềm bến xe

Vé điện tử – Lệnh vận chuyển điện tử đang giúp cho ngành vận tải hành khách minh bạch và công bằng hơn Chuyển đổi số đang trở thành một giải pháp tất yếu cho doanh nghiệp nếu muốn phát triển trong thời đại mới. Ngành vận tải tại nói chung tại Việt Nam và […]